Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Publikacje naukowe:

 1. Filina-Dawidowicz L., Postan M.Ya.: Model of stochastic optimization for deteriorating cargo inventory control at port’s terminal. Dynamics in Logistics. Proceedings of the 6th International Conference LDIC, 2018. 
 2. Filina-Dawidowicz L., Gajewska T.: Examination of importance and range of comprehensive service for refrigerated containers in seaports. International Journal of Applied Management Science, Vol. 10, No. 1, 2018, pp. 26-43.
 3. Halkin A., Filina-Dawidowicz L.: Badanie wpływu konsumentów na funkcjonowanie systemu logistycznego. Logistyka i Jakość. Logistyczne wyzwania nowoczesnej organizacji, pod red. J. Banasia, Lublin 2017, s. 147-157
 4. Filina-Dawidowicz L., Jutrzonka A.: Analiza zdolności przepustowej wybranych nabrzeży portu w Szczecinie w świetle pogłębienia toru wodnego Szczecin - Świnoujście do 12,5 m. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2017, s. 213-227.
 5. Filina-Dawidowicz L.: Zastosowanie teorii miar i całek rozmytych do analizy ryzyka występującego w transporcie skonteneryzowanych ładunków chłodzonych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 116, 2017, 53-69.  
 6. Semenov I.N., Filina-Dawidowicz L.: Topology-based Approach to the Modernization of Transport and Logistics Systems with Hybrid Architecture.  Part 1. Proof-of-Concept study. The Archives of Transport, Vol. 43(3)/2017, p. 105-124.
 7. Postan M.Ya., Filina-Dawidowicz L.: Dynamic optimization model for planning of supply, production and transportation of perishable product. [in] Suchanek M. (ed.) Sustainable Transport Development, Innovation and Technology, Springer Proceedings in Business and Economics, 2017, s. 235-244.
 8. Filina-Dawidowicz L., Heinrich P., Filin S.: Koncepcja sieci miejsc specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni na terenie Polski. Studium przypadku. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1-2/2017, s. 59-65.
 9. Filina-Dawidowicz L.: Assessment of containers handling technology on Polish seaports example, in "Ergonomics and logistic processes in the transport system of cities and regions", Kharkiv, 2016, s. 49-68.
 10. Filina-Dawidowicz L.: Development stages of comprehensive service for perishable cargo at seaports, Ekonomiczne problemy usług, 124, 2016, s. 87-97.
 11. Филина-Давидович Л.: Анализ подходов к оценке факторов риска в транспортировке рефрижераторных контейнеров. Вестник Международной академии холода, Москва, 3/2016, c. 31-36.
 12. Filina-Dawidowicz L., Jutrzonka A., Mielnik K.: Wpływ działalności inwestycyjnej na obroty ładunkowe portu w Szczecinie. Logistyka 3/2016, s. 97-105.
 13. Filina-Dawidowicz, L., Santos, T.A., Guedes Soares, C.: Refrigerated cargo handling: Demand and requirements for Portuguese ports, in Maritime Technology and Engineering 3 - Guedes Soares & Santos (Eds), Vol.1, Taylor & Francis Group, London, 2016, pp. 61-72.
 14. Filina-Dawidowicz L., Postan M.Ya.: Optimal inventory control for perishable items under additional cost for deterioration reduction, LogForum, 12 (2), 2016, 147-156.
 15. Filin S., Filina-Dawidowicz L., Procak M.: Energooszczędność a redukcja kosztów samochodowego transportu chłodniczego. Chłodnictwo 1-2, 2016, s. 44-52.
 16. Filina-Dawidowicz L., Postan M.Ya.: The directions of services development of European seaports specializing in handling perishable goods. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 884, seria „Ekonomiczne problemy usług” nr 119, 2015, s. 85-98.
 17. Gajewska T., Filina-Dawidowicz L.: Analiza łańcucha dostaw na przykładzie centrum logistycznego. Technika Transportu Szynowego, 12/2015, s. 1876-1881.
 18. Filina-Dawidowicz L.: Koncepcja metodyki kreowania łańcuchów transportowych kontenerów chłodniczych z uwzględnieniem wpływu czynników ryzyka. Technika Transportu Szynowego 12/2015, s. 502-508.
 19. Filina-Dawidowicz L., Rosochacki W., Iwańkowicz R.: Risk measures of load loss during service of refrigerating containers in seaports. The archives of transport, Volume 34, Issue 2, 2015, p. 19-27.
 20. Kaup M., Filina-Dawidowicz L.: Technologie informatyczne w działalności usługowej portów śródlądowych. Logistyka 4/2015, s. 3991-3999.
 21. Filina-Dawidowicz L., Troynina A.: Wsparcie informatyczne procesów podejmowania decyzji podczas obsługi kontenerów chłodniczych w portach morskich. Logistyka 4/2015, s. 3181-3191.
 22. Филина-Давидович Л.С.: Польский опыт паромных перевозок в Балтийском море.  I міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір розвитку країн Чорноморського басейну та його вплив на поромні перевезення на Чорному морі». Одеса, Україна –Батумі, Грузія, 29 Квітня - 6 Травня  2015 р., c. 137-146.
 23. Filina-Dawidowicz L., Filin S., Chmielewski W.: Teraźniejszość i perspektywy rozwoju pojazdów kołowych zasilanych z sieci trakcyjnej. Logistyka 2/2015, s. 12-18.
 24. Filina-Dawidowicz L., Kholodenko A.M.: Model optymalizacyjny strategii rozwoju portu morskiego przy modernizacji urządzeń przeładunkowych. Logistyka 6/2014, s.12689 - 12700.
 25. Semenov I.N., Filina-Dawidowicz L.: Koncepcja platformy logistycznej w nowoczesnej komunikacji miejskiej.Logistyka 6/2014, s. 9441 – 9450.
 26. Filina-Dawidowicz L., Kaup M., Wiktorowska-Jasik A.: Zintegrowany transport wodny i lądowy. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014.
 27. Semenov I.N., Filina-Dawidowicz L.: Wpływ transportu morskiego na poziom bezpieczeństwa środowiska. Praca zbiorowa pod red. Salmonowicza H. pt. „Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych”, Wydawnictwo ANT Projekt, Szczecin, 2014, s. 247-258.
 28. Sułek J., Filina-Dawidowicz L.: Water-bas in the public transport, Scientific Journals. Maritime University of Szczecin, nr 37 (109), Akademia Morska, Szczecin 2014, s. 82-88.
 29. Kaup M., Filina-Dawidowicz L.: Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 2. Ocena możliwości realizacji przewozów na wybranych trasach, Logistyka 3/2014 (CD1), s. 2823-2831.
 30. Kaup M., Filina-Dawidowicz L.: Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 1. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych polskich portów śródlądowych do obsługi kontenerów chłodniczych, Logistyka 3/2014 (CD1), s. 2813-2822.
 31. Miagkova O., Kholodenko A., Filina-Dawidowicz L.: Dynamic models of investment’s optimization in maritime education, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 814, seria „Problemy Transportu i Logistyki” nr 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 43-53.
 32. Filina-Dawidowicz L.: Rationalization of servicing reefer containers in sea port area with taking into account risk influence. Polish Maritime Research, 2(82) Vol 21, 2014, pp. 76-85.
 33. Filina-Dawidowicz L., Kaup M.,  Miśkowiec B.: Tendencje rozwojowe opakowań ładunków niebezpiecznych, Logistyka 6/2013, s. 258-266.
 34. Filina-Dawidowicz L., Kaup M. : Znaczenie polskiej żeglugi bliskiego zasięgu w europejskich zintegrowanych łańcuchach transportowych, Logistyka 6/2013, s. 267-274.
 35. Kaup M., Filina-Dawidowicz L., Klapczyński Ł.: Rozwój infrastruktury transportu drogowego w województwie wielkopolskim w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Logistyka 6/2013, s. 848-857.
 36. Filina-Dawidowicz L., Kaup M.: Koncepcja rzeczno-morskich przewozów ładunków szybko psujących się w warunkach europejskich. Technika Transportu Szynowego, 10/2013, s. 3107-3116.
 37. Филина-Давидович Л.С.: Транспортировка скоропортящихся грузов на территории Европейского союза (на примере опыта польских перевозчиков). Автотранспортное предприятие, Москва, 11/2013, с. 16-20.
 38. Semenov I.N., Filina-Dawidowicz L.: Innowacyjne platformy logistyczne oparte na koncepcji integracji potencjałów technologicznych i informatycznych polskich portów morskich. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 seria „Problemy transportu i logistyki” nr 21 pt. „Europejska przestrzeń transportu. Usługi i procesy” (red. naukowa Załoga E.). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 199-212.
 39. Selivanova A., Filina-Dawidowicz L.: Modelowanie inteligentnego systemu sterowania uniwersalną instalacją chłodniczą. Chłodnictwo, nr 9 (tom XLVIII), Warszawa, 2013, s. 8-12.
 40. Filina-Dawidowicz L., Wienconek K.: Wybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących się na terenie Unii Europejskiej. Logistyka nr 4, 2013, s 57-60.
 41. Сулек Й., Филина-Давидович Л.: Речные трамваи в общественном транспорте, Сборник научных трудов Морской Академии в Щецине, nr 33 (105), Щецин 2013, с. 106-111.
 42. Postan M.Ya., Filina-Dawidowicz L.: Dynamiczny model optymalizacyjny procesu planowania zapasów i dostaw zróżnicowanych asortymentowo produktów szybko psujących się. Praca zbiorowa pod redakcją Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik pt. „Transport w regionie Pomorza Zachodniego”, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, czerwiec, 2013, s. 13-20.
 43. Filina-Dawidowicz L., Postan M.Ya.: Wpływ infrastruktury portów morskich na organizację obsługi ładunków szybko psujących się. Praca zbiorowa pod redakcją Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik pt. „Transport w regionie Pomorza Zachodniego”, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, czerwiec, 2013, s. 99-108.
 44. Filina-Dawidowicz L., Wiktorowska-Jasik A.: Kompleksowa usługa logistyczna jako wyznacznik konkurencyjności portu morskiego. Praca zbiorowa „Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim” pod red. Salmonowicza H., Wydawnictwo Zapol, Szczecin, 2013, s. 187-195.
 45. Filina-Dawidowicz L.: Targi „Fruit Logistica 2013” w Berlinie. Przemysł spożywczy, nr 3, 2013, s. 42.
 46. Filina-Dawidowicz L.: Kierunki przewozu żywności w kontenerach chłodniczych w Rosji. Logistyka, nr 6, 2012, s. 744-752.
 47. Filina-Dawidowicz L., Kozłowska A.: Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej do Polski transportem morskim i przesyłowym. Logistyka, nr 6, 2012, s. 753-763.
 48. Filina L., Szymczak. S.: Podejmowanie decyzji przy organizacji przewozu ładunków ponadgabarytowych na terenie Polski z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. Logistyka, nr 6 (listopad-grudzień), Warszawa,  2011, s. 4217 - 4227.
 49. Stefanovsky V.M., Filina L.: Wymiana handlowa Polski z Rosją. Ładunki o kontrolowanej temperaturze. Przemysł spożywczy, nr 9, Warszawa, 2011, s. 18-21.
 50. Филина Л., Шимчак С.: Рынок перевозок габаритных грузов на территории Польши, Heavy Lifts RU, Москва, январь-февраль 2011, c. 52-57.
 51. Филина Л.С.: Pиск обслуживания рефрижераторных контейнеров в морских портах. Холодильный бизнес, № 9, Москва, 2010, с. 30-36.
 52. Filina L.: Logistyka ładunków szybko psujących się. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, nr 8, Gdańsk, 2010, s. 342-343.
 53. Семенов Ю.Н., Филина Л.С.: Европейская политика развития транспортно-логистического рынка. Контейнерный бизнес, №4 (33), Санкт-Петербург, 2010, с. 18-25.
 54. Семенов Ю.Н., Филина Л.С.: Морские порты как системообразующие узлы Европейских логистических платформ, Порты Украины, № 5, Одесса, 2010, с. 16-17.
 55. Filina L.: Konkurencyjność polskich portów morskich obsługujących skonteneryzowane ładunki chłodzone w regionie Morza Bałtyckiego. Praca zbiorowa pod redakcją Salmonowicza H., Wydawnictwo Kreos, Szczecin, 2010, s. 223-234.
 56. Filina L.: Przewozy gazu skroplonego alternatywą do transportu przesyłowego na przykładzie Ukrainy. Przegląd komunikacyjny, nr. 11-12, 2009, s.12-15.
 57. Filina L.: Kontenery chłodnicze - transport towarów szybko psujących. Przemysł spożywczy. 9/2009 (tom 63), s. 19-22.
 58. Filina L., Filin S.: An analysis of influence of lack of the electricity supply to reefer containers serviced at sea ports on storing conditions of cargoes contained in them. Polish Maritime Research, nr. 4, 2008; pp. 96-102.
 59. Holodenko M., Filina L.: Równowaga taryfowa łańcucha logistycznego z uwzględnieniem różnych wariantów integracji jego uczestników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501. Seria: Ekonomiczne problemy usług nr 22, 2008, s. 352-357.
 60. Semenov I. N. (red.), Filina L., Kotowska I., Pluciński M., Wiktorowska-Jasik A.: Zintegrowane Łańcuchy Transportowe, Difin, Warszawa, 2008.
 61. Filin S. Filina L.: Bezpeka kontejnernych holodylnych vantaziv. Czasopismo „Holod”,  5/2007, Kijów (Ukraina) s. 20-25.
 62. Semenov I.N. Filina L.: Safety and competitiveness as leading factors of the intermodal transport, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej serii Transport, z. 63, Warszawa, 2007, s. 231-239.
 63. Filina L., Chmielowska-Przybysz M.: Analiza porównawcza inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich. Przegląd komunikacyjny nr 1, 2007, s. 30-35.
 64. Filina L.: Wsparcie informacyjne procesów podejmowania decyzji podczas transportu ładunków szybko psujących się w kontenerach chłodniczych. Materiały VIII konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika „Perspektywy rozwoju systemów transportowych”, Międzyzdroje, 7-9 czerwca 2006, s. 97-104.
 65. Filina L.: Stan obecny i perspektywy rozwoju portów Ukrainy jako potencjalnych partnerów polskich portów w przewozach ładunków skonteneryzowanych. V międzynarodowa konferencja naukowa Porty Morskie 2005 „Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia”, Szczecin, 16 maja 2005, s. 25-35.
 66. Filina L.: Modelling of refrigerating containers service in logistic chains. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Тechniczna „Systemy logistyczne. Teoria i praktyka”, Warszawa, 14 września 2005, s. 171-178.
 67. Bocharnikov V., Filina L., Sveshnikov S.: Risk analyses of refrigerating containers service in seaports on the basis of fuzzy measures and fuzzy-integral calculation theory. II Wrocławski Forum Logistyki i Technologii Logistycznych “WROLOG-2005”, Wrocław 20-21 października 2005, s. 1-12.
 68. Filina L.: Tajemnice kontenera chłodniczego. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Nr 1/18/2005, s. 40-43.
 69. Filina L. Kaup M.: Organizacja łańcuchów transportowych skierowanych na rzeczno-morskie przewozy kontenerów w regionie Bałtyckim. IV międzynarodowa konferencja naukowa Porty Morskie  „Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego - szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich”, Szczecin, 26 kwietnia 2004, s. 137 – 148.
 70. Semenov I., Filina L.: Modeling of port functioning with regard to perishable cargo safety loss risk. Холодильная техника и технология, nr 3 (89), ОГАХ, 2004, s. 51-57 (ISSN 0453-8307).
 71. Semenow I., Filina L.: Strategie zapewnienia bezpieczeństwa portów jako punktów kluczowych transportu zintegrowanego. VII konferencja „Transport zintegrowany”, Międzyzdroje, 2-4 czerwca, 2004, s. 205 – 212.
 72. Filina L.: Problemy bezpieczeństwa przy obsłudze ładunków skonteneryzowanych w portach morskich. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska Żegluga Liniowa i Promowa 2004”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 19 czerwca, 2004, s. 213-221.
 73. Filina L. Filin S.: Some problems of overload and storage of refrigerating containers in port territory. Archives of transport, volume 16, issue 1, Warsaw, 2004, s.13-19.
 74. Семенов Ю.Н., Филина Л.С.: Стратегии формирования мультимодальных транспортных систем. Судоходство № 1-2, Одесса, 2003, s. 22-23.
 75. Семенов Ю.Н., Филина Л.С.: Оценка риска транспортного процесса в мультимодальных системах. Судоходство № 3-4, 2003, s. 20-21.
 76. Филина Л.С.: Проектирование транспортных процессов с учетом рисков. Збiрник наукових праць, ОНМУ, №5, 2003, s. 113-124.
 77. Филина Л.С. Филин С.О.: Организация дозревания и транспортировки бананов на конечных стадиях холодильной цепи. Холодильный бизнес, № 2, 2002, c. 20-22.
 78. Лагутин А.Е., Селезнев В.А.,Филина Л.С., Кравцуненко В.И.: Моделирование тепловых динамических характеристик воздухоохладителей низкотемпературных камер. Збiрник наукових праць „Сучаснi проблеми холодильноi технки i технологii”, Одеса, 2002, с. 37.