Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


obrazek


Ludmiła Filina-Dawidowicz


West Pomeranian University of Technology, Szczecin


Faculty of Maritime Technology and Transport


Department of Logistics and Transportation Economics


al. Piastów 41, 71-065 Szczecin


tel.: (+48 91) 449-40-05


www: lufilina.zut.edu.pl


email: ludmila.filina@zut.edu.pl


email pryw.: lufilina@mail.ru